Of. Circular Nº 02/09 de 09/02/09 - 40 anos da FACED UFBA